Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

  • wsr1.jpg
  • wsr2.jpg
  • wsr3.jpg

Jesteś tutaj:

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie wpisów na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowań

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.

Jeżeli świadczeniodawca zakończy wykonywanie umowy przed udzieleniem świadczenia osobie wpisanej na listę oczekujących, jest zobowiązany wydać jej oryginał skierowania oraz zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się do niego. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie wnosi opłaty.

podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

 


 

Dnia 22 stycznia 2015 roku odbyło się uroczyste spotkanie dzieci i pracowników Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci z Remigiuszem Wierzgoniem. Wszyscy jesteśmy ogromnie wdzięczni i zaskoczeni rozmiarem otrzymanej pomocy. Popularny gamer zebrał dla naszych pacjentów 112.000 zł. Jeszcze raz w imieniu dzieci - pacjentów Szpitala - serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i ogromne zaangażowanie.
Podczas spotkania Rezi przekazał symboliczny czek dla naszej placówki, rozmawiał z pacjentami i z Panią Dyrektor Szpitala oraz miał okazję zrobić sobie selfie z dziećmi.
Za uzyskane środki planujemy zakup urządzenia do rehabilitacji dzieci – FED. Metoda FED stosowana jest w leczeniu skolioz –bocznych skrzywień kręgosłupa, przynosi poprawę stanu ruchowego u dziecka, zmniejsza deformacje kręgosłupa i zapobiega postępowi choroby, czasem pozwala uniknąć bolesnych zabiegów.
Na uroczystości obecny był także Prezes Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju - który ofiarował brakującą kwotę do zakupu sprzętu FED i który od lat wspiera nasz szpital.
Spotkanie uświetnili także swoją obecnością Prezydent Miasta Jastrzębia Zdroju Anna Hetman oraz Wiceprezydent Janusz Buda.
Poniżej linki do relacji z imprezy:

- Dziennik Zachodni

- Nowiny


W  imieniu wszystkich dzieci, pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju, pragniemy  podziękować Remigiuszowi Wierzgoniowi za zaangażowanie i zainteresowanie działalnością naszego Szpitala, za przeprowadzenie akcji zbiórki środków finansowych na rzecz dzieci.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni i zaskoczeni wielkością środków, które udało się uzyskać, a które pragniemy przeznaczyć na zakup urządzenia do rehabilitacji  dzieci - FED.

Dzięki takiej ofiarności możemy poprawić jakość świadczonych usług w trakcie hospitalizacji i rehabilitacji oraz wspomóc pracę rehabilitantów i lekarzy, a także uczynić bardziej komfortowy i pogodny pobyt dzieci w naszej placówce. Tworzymy szpital przyjazny pacjentom oferując leczenie na wysokim poziomie i staramy się zapewnić godne warunki pobytu.

Pomoc nam okazana jest wyrazem wrażliwości i życzliwości względem bliźnich, szczególnie zaś chorych dzieci wymagających specjalnej opieki.

Akcja! - http://sklep.reZigiusz.pl/akcja_charytatywna
Film! - http://youtu.be/X58_ZdH95FM
Sklep! - http://sklep.reZigiusz.pl/


 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci

w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Kościuszki 14

44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 633-20-02-096

REGON: 000297767

KRS: 0000045140

konto: ING Bank Śląski: 83 1050 1605 1000 0022 1272 1688

Sekretariat: 32 476-14-51

Faks: 32 475-17-27

Dyrektor Henryka Drużyńska-Skarbek:  32 476-22-75

Poczta elektroniczna:

szpitalwsr(at)wsr.cal.pl

 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju jest placówką z wieloletnim dorobkiem w rehabilitacji dzieci. Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promowanie zdrowia dla dzieci od 1-go do 18-tego roku życia. Szpital zapewnia kompleksowe, wieloprofilowe leczenie dzieci z dysfunkcjami narządów ruchu przy udziale wykwalifikowanej kadry, nowoczesnymi metodami leczenia i z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. 

 

Profil leczenia obejmuje schorzenia:

1.      Neurologiczne ujawniające się w nieprawidłowym funkcjonowaniu układu ruchu:

·         mózgowe porażenie dziecięce,

·         przepukliny oponowo-rdzeniowej,

·         niedowłady i porażenia pochodzenia ośrodkowego i obwodowego,

·         polineuropatie i wiele innych.

2.      Spowodowane wrodzonymi i nabytymi uszkodzeniami układu kostno-stawowego:

·         skrzywienie kręgosłupa, wady postawy, stany po złamaniach lub wydłużeniach kończyn, po innych zabiegach ortopedycznych, choroba Perthesa, artropatie,

·         układu mięśniowego – dystrofie mięśniowe, miopatie rdzeniowy zanik mięśni;

·         inne schorzenia które przebiegają z uszkodzeń lub zniekształceń w obrębie narządu ruchu, np. zespół Downa i inne genetyczne uwarunkowania,

·         dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego od 1-szych miesięcy życia objęte programem wczesnej interwencji.

 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju świadczy usługi rehabilitacyjne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach :

1.      Oddziału Rehabilitacyjnego dla Dzieci z pododdziałem Neurologicznym,

2.      Ośrodka Rehabilitacji Dziennej,

3.      Poradni Rehabilitacyjnej.

 

Program leczenia rehabilitacyjnego dostosowany jest indywidualnie dla pacjentów w oparciu o metody:

·         NDT – Bobath;

·         Vojty;

·         SI;

·         PNF;

·         DoboMed;

·         terapii manualnej;

·         taping medyczny;

·         ćwiczenia w systemie bloczkowo ciężarkowym w UGUL-u;

·         pionizacja bierna i czynna (stoły pionizacyjne);

·         masaż klasyczny.

 

Ponadto Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju oferuje zabiegi rehabilitacyjne z zakresu:

·         hydroterapii – wanny HotSpring, wanna do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych, masaż perłowy, biocomfort;

·         elektroterapii – jonoforeza, galwanizacja, elektrostymulacje, tonoliza, prądy diadynamiczne, prądy TENSA itp.;

·         światłolecznictwo – laseroterapia, lampa bioptron solux;

·         ciepłolecznictwo – okłady parafango;

·         magnetolecznictwo – Viofor IPS Delux.

 

Szczegółowa charakterystyka poszczególnych komórek organizacyjnych dostępna na stronie internetowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju.

 

certyfikat eurorenoma

 

Certyfikat ISOCertyfikat ISO

Certyfikat ISO