Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

  • wsr1.jpg
  • wsr2.jpg
  • wsr3.jpg

Jesteś tutaj:

Informujemy, że Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju został wybrany w konkursie organizowanym przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Jastrzębia Zdroju na realizatora programu pn: ,,WYKRYWANIE WAD POSTAWY WŚRÓD DZIECI KLAS PIERWSZYCH I PIĄTYCHWSZYSTKICH SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH Z TERENU MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ''.

Program będzie realizowany do dnia 19 grudnia 2014 roku

oraz zostaliśmy wybrani także na realizatora podobnego programu organizowanego przez gminę Pawłowice, pn: ,,WYKRYWANIE WAD POSTAWY CIAŁA WŚRÓD DZIECI KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY PAWŁOWICE.''

 Czas realizacji świadczeń w ramach umowy: 16.10.2014 r.  -  28.11.2014 r.

 
Realizacja  programu obejmuje m.in.:

  • objęcie badaniem klinicznym (kręgosłup, obręcz barkowa, miednica, kończyny dolne) wszystkich uczniów

  • opracowanie karty oceny postawy ciała zawierającej rozpoznanie wady i wskazówki dla rodziców.

  • przeprowadzenie ewidencji przebadanych dzieci

  • sporządzenie dla każdego przebadanego dziecka wyniku badania, zawierającego opis wykrytej wady postawy oraz wskazówki odnośnie dalszego postępowania

  • opracowanie dla każdego dziecka indywidualnego zestawu ćwiczeń korekcyjnych.

  • przeprowadzenie edukacji zdrowotnej dzieci biorących udział w programie na temat profilaktyki wad postawy ciała

 


 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci

w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Kościuszki 14

44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 633-20-02-096

REGON: 000297767

KRS: 0000045140

konto: ING Bank Śląski: 83 1050 1605 1000 0022 1272 1688

Sekretariat: 32 476-14-51

Faks: 32 475-17-27

Dyrektor Henryka Drużyńska-Skarbek:  32 476-22-75

Poczta elektroniczna:

szpitalwsr(at)wsr.cal.pl

 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju jest placówką z wieloletnim dorobkiem w rehabilitacji dzieci. Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promowanie zdrowia dla dzieci od 1-go do 18-tego roku życia. Szpital zapewnia kompleksowe, wieloprofilowe leczenie dzieci z dysfunkcjami narządów ruchu przy udziale wykwalifikowanej kadry, nowoczesnymi metodami leczenia i z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. 

 

Profil leczenia obejmuje schorzenia:

1.      Neurologiczne ujawniające się w nieprawidłowym funkcjonowaniu układu ruchu:

·         mózgowe porażenie dziecięce,

·         przepukliny oponowo-rdzeniowej,

·         niedowłady i porażenia pochodzenia ośrodkowego i obwodowego,

·         polineuropatie i wiele innych.

2.      Spowodowane wrodzonymi i nabytymi uszkodzeniami układu kostno-stawowego:

·         skrzywienie kręgosłupa, wady postawy, stany po złamaniach lub wydłużeniach kończyn, po innych zabiegach ortopedycznych, choroba Perthesa, artropatie,

·         układu mięśniowego – dystrofie mięśniowe, miopatie rdzeniowy zanik mięśni;

·         inne schorzenia które przebiegają z uszkodzeń lub zniekształceń w obrębie narządu ruchu, np. zespół Downa i inne genetyczne uwarunkowania,

·         dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego od 1-szych miesięcy życia objęte programem wczesnej interwencji.

 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju świadczy usługi rehabilitacyjne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach :

1.      Oddziału Rehabilitacyjnego dla Dzieci z pododdziałem Neurologicznym,

2.      Ośrodka Rehabilitacji Dziennej,

3.      Poradni Rehabilitacyjnej.

 

Program leczenia rehabilitacyjnego dostosowany jest indywidualnie dla pacjentów w oparciu o metody:

·         NDT – Bobath;

·         Vojty;

·         SI;

·         PNF;

·         DoboMed;

·         terapii manualnej;

·         taping medyczny;

·         ćwiczenia w systemie bloczkowo ciężarkowym w UGUL-u;

·         pionizacja bierna i czynna (stoły pionizacyjne);

·         masaż klasyczny.

 

Ponadto Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju oferuje zabiegi rehabilitacyjne z zakresu:

·         hydroterapii – wanny HotSpring, wanna do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych, masaż perłowy, biocomfort;

·         elektroterapii – jonoforeza, galwanizacja, elektrostymulacje, tonoliza, prądy diadynamiczne, prądy TENSA itp.;

·         światłolecznictwo – laseroterapia, lampa bioptron solux;

·         ciepłolecznictwo – okłady parafango;

·         magnetolecznictwo – Viofor IPS Delux.

 

Szczegółowa charakterystyka poszczególnych komórek organizacyjnych dostępna na stronie internetowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju.

 

certyfikat eurorenoma

 

Certyfikat ISOCertyfikat ISO

Certyfikat ISO