Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

 • wsr1.jpg
 • wsr2.jpg
 • wsr3.jpg

Jesteś tutaj:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci

w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Kościuszki 14

44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 633-20-02-096

REGON: 000297767

KRS: 0000045140

konto: ING Bank Śląski: 83 1050 1605 1000 0022 1272 1688

Sekretariat: 32 476-14-51

Faks: 32 475-17-27

Dyrektor Henryka Drużyńska-Skarbek:  32 476-22-75

Poczta elektroniczna:

szpitalwsr(at)wsr.cal.pl

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju jest placówką
z wieloletnim dorobkiem w rehabilitacji dzieci.

 

Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promowanie zdrowia dla dzieci od 1-go do 18-tego roku życia. Szpital zapewnia kompleksowe, wieloprofilowe leczenie dzieci z dysfunkcjami narządów ruchu przy udziale wykwalifikowanej kadry, nowoczesnymi metodami leczenia i z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Profil leczenia obejmuje schorzenia:

 

 1. Neurologiczne ujawniające się w nieprawidłowym funkcjonowaniu układu ruchu:

 

 • mózgowe porażenie dziecięce,

 • przepukliny oponowo-rdzeniowej,

 • niedowłady i porażenia pochodzenia ośrodkowego i obwodowego,

 • polineuropatie i wiele innych.

 

 1. Spowodowane wrodzonymi i nabytymi uszkodzeniami układu kostno-stawowego:

 

 • skrzywienie kręgosłupa, wady postawy, stany po złamaniach lub wydłużeniach kończyn, po innych zabiegach ortopedycznych, choroba Perthesa, artropatie,

 • układu mięśniowego – dystrofie mieśniowe, miopatie rdzeniowy zanik mięśni;

 • inne schorzenia które przebiegają z uszkodzeń lub zniekształceń w obrębie narządu ruchu, np. zespół Downa i inne genetyczne uwarunkowania,

 • dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego od 1-szych miesięcy życia objęte programem wczesnej interwencji.

 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju świadczy usługi rehabilitacyjne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach :

 

 1. Oddziału Rehabilitacyjnego dla Dzieci z pododdziałem Neurologicznym,

 2. Ośrodka Rehabilitacji Dziennej,

 3. Poradni Rehabilitacyjnej.

 

Program leczenia rehabilitacyjnego dostosowany jest indywidualnie dla pacjentów w oparciu o metody:

 

 • NDT – Bobath;

 • Vojty;

 • SI;

 • PNF;

 • BodoMed;

 • terapii manualnej;

 • taping medyczny;

 • ćwiczenia w systemie bloczkowo ciężarkowym w UGUL-u;

 • pionizacja bierna i czynna (stoły pionizacyjne);

 • masaż klasyczny.

 

Ponadto Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju oferuje zabiegi rehabilitacyjne z zakresu:

 

 • hydroterapii – wanny HotSpring, wanna do masażu wirowego kończyn górnych
  i dolnych, masaż perłowy biocomfort;

 • elektroterapii – jonoforeza, galwanizacja, elektrostymulacje, tonoliza, prądy diadynamiczne, prądy TENSA itp.;

 • światłolecznictwo – laseroterapia, lampa bioptron selux;

 • ciepłolecznictwo – okładu parafando;

 • magneto lecznictwo – Viofor IPS Delux.

 


certyfikat eurorenoma

 

Certyfikat ISOCertyfikat ISO

Certyfikat ISO