Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

  • wsr1.jpg
  • wsr2.jpg
  • wsr3.jpg

Jesteś tutaj:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci

w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Kościuszki 14

44-330 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 633-20-02-096    REGON: 000297767    KRS: 0000045140

konto: ING Bank Śląski: 83 1050 1605 1000 0022 1272 1688

Sekretariat: 32 476-14-51 lub 32 475-95-70    Faks: 32 475-17-27

Poczta elektroniczna:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
01.12.2020

W imieniu swoim, pracowników oraz wszystkich dzieci - pacjentów naszego Szpitala, pragnę podziękować Pani Annie Hetman - Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, za zakup wanny do hydromasażu na rzecz działu hydroterapii. Dzięki Pani ofiarności możemy poprawić jakość i efektywność świadczonych usług w trakcie hospitalizacji oraz wspomóc pracę lekarzy i fizjoterapeutów.

Z poważaniem
 Wojciech Michalik
 Dyrektor


16.11.2020

    Z radością chcemy poinformować, że Fundacja Drzewo i Jutro przychyliła się do naszej prośby o sfinansowanie budowy placu zabaw oraz boiska na terenie naszego szpitala.

Przedstawiciele Fundacji Drzewo i Jutro, w trakcie wielu rozmów oraz podczas wizyty w naszym szpitalu, poparło koncepcję stworzenia dla naszych pacjentów miejsca odpowiadającego ich potrzebom, sprzyjającego procesom leczenia oraz umożliwiającego zabawę i rekreację w bezpiecznej przestrzeni.

W chwili obecnej ustalane są wymogi formalne niezbędne do uzyskania zgód Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach oraz Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój na przeprowadzenie inwestycji.

Sądzimy, że prace będą mogły się rozpocząć wiosną 2021 roku.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy Fundacji Drzewo i Jutro za pomoc.

Dyrektor

Wojciech Michalik


13.11.2020

Informujemy, że od dnia 16.11.2020r. działamy w pełnym zakresie i zapraszamy do korzystania z naszych usług w ramach

Ośrodka Rehabilitacji Dziennej, Oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz Oddziału rehabilitacji neurologicznej

Dyrektor

Wojciech Michalik


 

Informujemy, że od dnia 9 listopada do dnia 13 listopada 2020 r. wstrzymujemy wizyty i zabiegi w ramach Ośrodka rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzonym rozwojem. Świadczenia będą udzielane wyłącznie w formie teleporad.

 


 

 


 

             
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju informuje, że w dniu 11.08.2020r podpisał umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą:

„Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci 
w Jastrzębiu Zdroju”
nr UDA-RPSL.04.03.04-24-030H/18-00


 

Informujemy, że działamy w pełnym zakresie i zapraszamy do korzystania z naszych usług w ramach Oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej, Oddziału rehabilitacji neurologicznej oraz Ośrodka Rehabilitacji Dziennej.

Dyrektor

Wojciech Michalik


NOWY NUMER TELEFONU DO PSYCHOLOGA 500 818 671


W związku z ryzykiem zakażeń COVID-19 wśród rodzin górniczych

pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń rehabilitacyjnych będą miały dzieci poniżej 18 miesiąca życia.

Informacje o aktualnej sytuacji będziemy podawać na bieżąco.


!!!  WAŻNA INFORMACJA  !!!

Informujemy, że od dnia 04.05.2020 r.:

- rozpoczynamy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej w ramach ośrodka rehabilitacji dziennej oraz w oddziałach rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej.

W okresie zawieszenia działalności Szpitala przeprowadzono kompleksową dezynfekcję polegającą na ozonowaniu pomieszczeń oraz dezynfekcji wszystkich sprzętów rehabilitacyjnych i urządzeń.

Zachęcamy do kontaktu z rejestracją  w celu umawiania się na zabiegi, wizyty oraz pobyty:

- rejestracja ORD – tel. 324759571,

- przyjęcia na oddział – tel. 324759579.

Dyrektor

Wojciech Michalik

 Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Szpital jest wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego pod nr 000000013981 oraz do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000045140.

Organami wewnętrznymi Szpitala są: Dyrektor i Rada Społeczna.

W skład Szpitala wchodzą zakłady, w których jest wykonywana działalność lecznicza:
- Szpital rehabilitacyjny dla dzieci,
- Ambulatoryjna opieka zdrowotna.

 Świadczenia medyczne udzielane w placówce finansowane są w ponad 90 % ze środków publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia a w pozostałej części z działalności komercyjnej.

Podmiotem tworzącym Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju jest Województwo Śląskie.

Podstawowym celem Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju, zwanego dalej „Szpitalem”, jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Misja Szpitala brzmi: "Razem do sprawności".

Do zadań Szpitala należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. rozpoznawanie i kompleksowe leczenie rehabilitacyjne dysfunkcji narządu ruchu pacjentów w wieku od 0 do 18-go roku życia.
  2. opieki stacjonarnej obejmującej rehabilitację medyczną.
  3. ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej.
  4. udzielanie choremu i jego rodzinie (opiekunom) wskazówek co do postępowania po wypisaniu z tutejszego szpitala.
  5. zapewnienie dzieciom w wieku szkolnym opieki pedagogicznej i nauki z zakresu szkoły podstawowej o profilu normalnym, specjalnym i szkoły życia w klasach I - VI oraz gimnazjum i liceum.
  6. prowadzenie szczegółowej dokumentacji lekarskiej za cały czas pobytu dziecka pod opieką szpitala.
  7. organizowanie i prowadzenie szkolenia i dokształcania pracowników.

Szpital udziela świadczeń medycznych z wykorzystaniem następujących metod i technik:

a)  fizykoterapii,
b)  kinezyterapii,
c)   psychoterapii,
d)  terapii logopedycznej,
e)  terapii zajęciowej,
f)   innych metod i technik zgodnych obowiązującymi standardami w zakresie rehabilitacji.

Szpital prowadzi działalność inną, niż działalność lecznicza, polegającą na: działalności usługowej zawiązaną z prowadzoną działalnością leczniczą, którą kieruje dyrektor, a która obejmuje w szczególności: świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia dla opiekunów przebywających z dziećmi-pacjentami w szpitalu, udostępnianie kser i wyciągów z dokumentacji medycznej na życzenie uprawnionych osób i instytucji, wynajmowanie mienia szpitala w zakresie, w jakim pozwalają na to obowiązujące przepisy prawne.


Album „Sanatorium im. Marszałka Piłsudskiego” to ósmy tom z serii wydawniczej Miejskiego Ośrodka Kultury. Wydano go na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Sanatorium im. Marszałka Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju wybudowano 90 lat temu, aby uczcić Jubileusz Dziesięciolecia Polski Niepodległej. Obiekt służył bojownikom o wolność naszej Ojczyzny. Po II wojnie światowej pełnił rolę sanatorium dla dzieci z chorobą Heinego-Medina, obecnie zaś jest siedzibą Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci. Album, dzięki dużej liczbie unikatowych fotografii, ukazuje historię okazałego gmachu. Książka zawiera opisy w języku polskim i angielskim. Książkę można nabyć w cenie 18 złotych w siedzibie Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka 4 w Parku Zdrojowym. Do nabycia są również inne książki z tej serii: „Park Zdrojowy”, „Zakład Marii”, „Letnisko Oficerskie”, a także pamiątki z Jastrzębia-Zdroju.