Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

  • wsr1.jpg
  • wsr2.jpg
  • wsr3.jpg

Jesteś tutaj:

Aktualności


 


 


 


 

 


 


 


UWAGA  RODZICE  DZIECI  Z  MÓZGOWYM  PORAŻENIEM  DZIECIĘCYM!!!

W związku z planowanym leczeniem spastyczności u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
- toksyną botulinową w ramach programu NFZ w 2017 roku,
prosimy o zgłaszanie się w celu kwalifikacji do leczenia
tel. rejestracja 32-475-95-71.


W naszym Szpitalu jest możliwość wykupienia zabiegów metodą FED w cenie 100 zł za 1 zabieg. Przy zakupie pakietu 10 zabiegów  zniżka.

W skład zabiegu wchodzą:

  1. Okład rozgrzewający z parafango przygotowujący tkanki do właściwej terapii skolioz (czas trwania 15-20 minut);
  2. Zabieg leczniczy w urządzeniu do terapii skolioz FED (czas trwania 30 minut);
  3. Ćwiczenia indywidualne, korekcyjne, stabilizujące i utrwalające uzyskaną korekcję (czas trwania 40 minut).
Urządzenie rehabilitacyjne FED

Metoda FED jest dostępna dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju od lipca 2015 roku. W celu uzyskania bliższych informacji odnośnie zasad leczenia oraz kwalifikacji do zabiegów należy kontaktować się z gabinetem lekarskim lub kierownikiem fizjoterapii.

Numery kontaktowe:
- 47 595 77 ( gabinet lekarski)
- 47 595 74 (kierownik działu fizjoterapii)

 Metoda FED to alternatywa dla operacyjnego rozwiązywania problemu skolioz. W metodzie tej przy pomocy zewnętrznych (asymetrycznych) sił, działających przeciwnie do sił deformujących kręgosłup, wymusza się określone pozytywne zmiany.

Trójwymiarowy mechanizm pracujący nad naprawą i skorygowaniem kręgosłupa uciska z określoną siłą na szczyt skrzywienia kręgosłupa, powodując wsteczną rotację  i prostowanie kręgosłupa. Nacisk na system kostny, struktury rosnące, chrząstki, więzadła i system naczyniowy jest na tyle znaczący, iż wymusza świadomość poprawnej postawy i stymuluje kręgosłup do prawidłowego ustawienia.


Zabieg zachowawczego leczenia skolioz metodą FED w naszym Szpitalu trwa jednorazowo 90 minut.


 UWAGA RODZICE!

POWSTAŁA NOWA

 FUNDACJA DZIAŁAJĄCA NA RZECZ PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI W JASTRZĘBIU-ZDROJU.

 ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO ZAANGAŻOWANIA SIĘ W DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI ORAZ DO WPŁACANIA DAROWIZN DO KONTAKTU Z PREZESEM FUNDACJI

 INFORMACJA TEL. 603-871-912

 


Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie wpisów na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowań

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.

Jeżeli świadczeniodawca zakończy wykonywanie umowy przed udzieleniem świadczenia osobie wpisanej na listę oczekujących, jest zobowiązany wydać jej oryginał skierowania oraz zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się do niego. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie wnosi opłaty.

podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)