Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

  • wsr1.jpg
  • wsr2.jpg
  • wsr3.jpg

Jesteś tutaj:

Aktualności

21.12.2020

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2020 dzień 24.12.2020 r. jest dniem wolnym za święto przypadające w dniu 26.12.2020 r.


01.12.2020

W imieniu swoim, pracowników oraz wszystkich dzieci - pacjentów naszego Szpitala, pragnę podziękować Pani Annie Hetman - Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, za zakup wanny do hydromasażu na rzecz działu hydroterapii. Dzięki Pani ofiarności możemy poprawić jakość i efektywność świadczonych usług w trakcie hospitalizacji oraz wspomóc pracę lekarzy i fizjoterapeutów.

Z poważaniem
 Wojciech Michalik
 Dyrektor


16.11.2020

    Z radością chcemy poinformować, że Fundacja Drzewo i Jutro przychyliła się do naszej prośby o sfinansowanie budowy placu zabaw oraz boiska na terenie naszego szpitala.

Przedstawiciele Fundacji Drzewo i Jutro, w trakcie wielu rozmów oraz podczas wizyty w naszym szpitalu, poparło koncepcję stworzenia dla naszych pacjentów miejsca odpowiadającego ich potrzebom, sprzyjającego procesom leczenia oraz umożliwiającego zabawę i rekreację w bezpiecznej przestrzeni.

W chwili obecnej ustalane są wymogi formalne niezbędne do uzyskania zgód Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach oraz Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój na przeprowadzenie inwestycji.

Sądzimy, że prace będą mogły się rozpocząć wiosną 2021 roku.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy Fundacji Drzewo i Jutro za pomoc.

Dyrektor

Wojciech Michalik


13.11.2020

Informujemy, że od dnia 16.11.2020r. działamy w pełnym zakresie i zapraszamy do korzystania z naszych usług w ramach

Ośrodka Rehabilitacji Dziennej, Oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz Oddziału rehabilitacji neurologicznej

Dyrektor

Wojciech Michalik


 

Informujemy, że od dnia 9 listopada do dnia 13 listopada 2020 r. wstrzymujemy wizyty i zabiegi w ramach Ośrodka rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzonym rozwojem. Świadczenia będą udzielane wyłącznie w formie teleporad.

 

 


 

 

Informujemy, że działamy w pełnym zakresie i zapraszamy do korzystania z naszych usług w ramach Oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej, Oddziału rehabilitacji neurologicznej oraz Ośrodka Rehabilitacji Dziennej.

Dyrektor

Wojciech Michalik


NOWY NUMER TELEFONU DO PSYCHOLOGA 500 818 671


W związku z ryzykiem zakażeń COVID-19 wśród rodzin górniczych

pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń rehabilitacyjnych będą miały dzieci poniżej 18 miesiąca życia.

Informacje o aktualnej sytuacji będziemy podawać na bieżąco.


!!!  WAŻNA INFORMACJA  !!!

Informujemy, że od dnia 04.05.2020 r.:

- rozpoczynamy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej w ramach ośrodka rehabilitacji dziennej oraz w oddziałach rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej.

W okresie zawieszenia działalności Szpitala przeprowadzono kompleksową dezynfekcję polegającą na ozonowaniu pomieszczeń oraz dezynfekcji wszystkich sprzętów rehabilitacyjnych i urządzeń.

Zachęcamy do kontaktu z rejestracją  w celu umawiania się na zabiegi, wizyty oraz pobyty:

- rejestracja ORD – tel. 324759571,

- przyjęcia na oddział – tel. 324759579.

Dyrektor

Wojciech Michalik

 


Album „Sanatorium im. Marszałka Piłsudskiego” to ósmy tom z serii wydawniczej Miejskiego Ośrodka Kultury. Wydano go na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Sanatorium im. Marszałka Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju wybudowano 90 lat temu, aby uczcić Jubileusz Dziesięciolecia Polski Niepodległej. Obiekt służył bojownikom o wolność naszej Ojczyzny. Po II wojnie światowej pełnił rolę sanatorium dla dzieci z chorobą Heinego-Medina, obecnie zaś jest siedzibą Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci. Album, dzięki dużej liczbie unikatowych fotografii, ukazuje historię okazałego gmachu. Książka zawiera opisy w języku polskim i angielskim. Książkę można nabyć w cenie 18 złotych w siedzibie Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka 4 w Parku Zdrojowym. Do nabycia są również inne książki z tej serii: „Park Zdrojowy”, „Zakład Marii”, „Letnisko Oficerskie”, a także pamiątki z Jastrzębia-Zdroju.

 

 

 

 

 


 


 


 


 

 


 


 


UWAGA  RODZICE  DZIECI  Z  MÓZGOWYM  PORAŻENIEM  DZIECIĘCYM!!!

W związku z planowanym leczeniem spastyczności u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
- toksyną botulinową w ramach programu NFZ w 2017 roku,
prosimy o zgłaszanie się w celu kwalifikacji do leczenia
tel. rejestracja 32-475-95-71.


W naszym Szpitalu jest możliwość wykupienia zabiegów metodą FED w cenie 100 zł za 1 zabieg. Przy zakupie pakietu 10 zabiegów  zniżka.

W skład zabiegu wchodzą:

  1. Okład rozgrzewający z parafango przygotowujący tkanki do właściwej terapii skolioz (czas trwania 15-20 minut);
  2. Zabieg leczniczy w urządzeniu do terapii skolioz FED (czas trwania 30 minut);
  3. Ćwiczenia indywidualne, korekcyjne, stabilizujące i utrwalające uzyskaną korekcję (czas trwania 40 minut).
Urządzenie rehabilitacyjne FED

Metoda FED jest dostępna dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju od lipca 2015 roku. W celu uzyskania bliższych informacji odnośnie zasad leczenia oraz kwalifikacji do zabiegów należy kontaktować się z gabinetem lekarskim lub kierownikiem fizjoterapii.

Numery kontaktowe:
- 47 595 77 ( gabinet lekarski)
- 47 595 74 (kierownik działu fizjoterapii)

 Metoda FED to alternatywa dla operacyjnego rozwiązywania problemu skolioz. W metodzie tej przy pomocy zewnętrznych (asymetrycznych) sił, działających przeciwnie do sił deformujących kręgosłup, wymusza się określone pozytywne zmiany.

Trójwymiarowy mechanizm pracujący nad naprawą i skorygowaniem kręgosłupa uciska z określoną siłą na szczyt skrzywienia kręgosłupa, powodując wsteczną rotację  i prostowanie kręgosłupa. Nacisk na system kostny, struktury rosnące, chrząstki, więzadła i system naczyniowy jest na tyle znaczący, iż wymusza świadomość poprawnej postawy i stymuluje kręgosłup do prawidłowego ustawienia.


Zabieg zachowawczego leczenia skolioz metodą FED w naszym Szpitalu trwa jednorazowo 90 minut.


 UWAGA RODZICE!

POWSTAŁA NOWA

 FUNDACJA DZIAŁAJĄCA NA RZECZ PACJENTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI W JASTRZĘBIU-ZDROJU.

 ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO ZAANGAŻOWANIA SIĘ W DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI ORAZ DO WPŁACANIA DAROWIZN DO KONTAKTU Z PREZESEM FUNDACJI

 INFORMACJA TEL. 603-871-912

 


Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie wpisów na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowań

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.

Jeżeli świadczeniodawca zakończy wykonywanie umowy przed udzieleniem świadczenia osobie wpisanej na listę oczekujących, jest zobowiązany wydać jej oryginał skierowania oraz zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się do niego. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie wnosi opłaty.

podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)