Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

  • wsr1.jpg
  • wsr2.jpg
  • wsr3.jpg

Jesteś tutaj:

Cennik świadczeń medycznych

 

Zarządzenie dyrektora nr 1/VI/2021  z dnia  30.06.2021 r.                                                                                                          Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego

 

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

 

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

 

lp

Rodzaj zabiegu

Czas trwania zabiegu (w min.)

Cena (w zł)

1

Pakiet profilaktyczno-instruktażowy dla dzieci od urodzenia (instruktaż dla rodziców w zakresie pielęgnacji i edukacji zdrowotnej dziecka z zaburzeniami psychoruchowymi)

30-60

60,00

2

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne grupowe

 

 

 

1.        Porada lekarska kontrolna

 

80,00

2.        Instruktaż fizjoterapeutyczny

30

40,00

3.        Zajęcia grupowe (grupy 5 osobowe)

45

15,00

3

Ćwiczenia specjalistyczne (DoboMed, PNF  i inne)

 

 

 

1.        Porada lekarska kontrolna

 

80,00

2.        Instruktaż fizjoterapeutyczny

30

40,00

3.        Zajęcia grupowe (grupy 5 osobowe)

45

20,00

       4. Terapia zajęciowa grupowa      

20

20,00

4

Kinezyterapia indywidualna metodą Vojty, Ndt Bobath, PNF, SI

45

60,00

5

Test  SI z opisem

2 spotkania z diagnozą i opisem

360,00

6

UGUL

30

15,00

7

Pionizacja

30

15,00

8

Masaż klasyczny

30

15

35,00

20,00

9

Elektroterapia, laseroterapia i magnetoterapia 

wg wskazań lekarza

10,00

10

Hydroterapia

30

15,00

11

Okłady parafango

 

12,00

12

Kinesiotaping

1 aplikacja

20,00

13

Porada lekarska  pierwszorazowa lub

badanie psychologiczne, logopedyczne lub fizjoterapeutyczne pierwszorazowe z wydaniem opinii

 

100,00

14

Porada lekarska kontrolna lub badanie psychologiczne, logopedyczne lub fizjoterapeutyczne kontrolne

 

80,00

15

Terapia psychologiczna lub logopedyczna

15-30

30,00-60,00

16

Instruktaż logopedyczny

 

15,00

17

Instruktaż fizjoterapeutyczny

 

40,00

18

Ćwiczenie w urządzeniu FED

30

50,00

19

Metoda FED

90

100,00

20

Ćwiczenia Mama i Ja

45

15,00

21

Terapia Biofeedback

15-30

30,00

 

Przy wykupie cyklu 10 zabiegów zniżka 10%.

 

 

 

 

 

Turnusy profilaktyczno-zdrowotne–7, 14, 21 dni.

 

(dla dzieci młodzieży do 25 roku życia)

 

 

 

Cena   110 zł    za osobodzień- obejmuje:

   - nocleg

   - wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)

   - 3 zabiegi dziennie ( z wyłączeniem ćwiczeń indywidualnych i masażu oraz zabiegów metodą FED)

   - przy turnusach 14 i 21 dniowych – 4 zabiegi dziennie

   - badanie lekarskie oraz całodobową opiekę lekarską

   - opiekę pielęgniarską

 

 

 

Można dokupić dodatkowe zabiegi według cennika.

 

Przy turnusach 21- dniowych – 10% zniżki.

 

 

 

Cennik turnusów:

długość turnusu

     cena

turnus 7-dniowy

770 zł ( 3 zabiegi dziennie),

turnus 14-dniowy

1540 zł ( 4 zabiegi dziennie),

turnus 21-dniowy

2310 zł ( 4 zabiegi dziennie) - 10 % zniżki = 2079 zł

 

 

 

 

 

 

 

3. Cennik zaświadczeń:

 

 

 

Zaświadczenie lekarskie: 8,00 zł