Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

  • wsr1.jpg
  • wsr2.jpg
  • wsr3.jpg

Jesteś tutaj:

Dostosowanie budynku do wymogów ppoż

 

 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju informuje, że w dniu 9 sierpnia 2021 r podpisał umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą: "Dostosowanie zewnętrznej części budynku do wymogów p.poż. w ramach termomodernizacji Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju" nr umowy CRUWSL 3312/NZ/2021

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego w roku 2021 w kwocie 65 000 zł.

Całkowita wartość inwestycji to 109.726,33 zł, w tym w 2021 roku jest to kwota 65.835,80 zł.

Zakres projektu: Zadanie obejmuje zrealizowanie decyzji Komendanta PSP w zakresie dostosowania zewnętrznej części budynku do wymogów ppoż.

Inwestycja obejmuje: montaż klap dymowych oraz wymianę części z okien na przeciwpożarowe.