Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

  • wsr1.jpg
  • wsr2.jpg
  • wsr3.jpg

Jesteś tutaj:

Oddziały

Tryb przyjęcia do Szpitala (na oddział) nr tel. 032 475-95-79:

 

1. Podstawą przyjęcia jest skierowanie do leczenia w Szpitalu, które powinno zawierać :

- pieczątkę lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu,

- pieczątkę jednostki kierującej z nr REGON

- datę wystawienia skierowania

- rozpoznanie lekarskie

Skierowanie można wysłać listem poleconym, faksem, ewentualnie mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Prosimy dołączyć telefon z numerem kontaktowym rodziców, ewentualnie informację o planowanym pobycie rodzica z dzieckiem.

2. W dniu przyjęcia należy przedstawić:

- dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia zdrowotnego,

- książeczkę zdrowia dziecka,

- dokumentację leczniczą dotychczasowego leczenia

 

3. O wyznaczonym terminie przyjęcia powiadamiamy listownie bądź telefonicznie 

4. Dzieci do 18 roku życia leczone są bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

5. Opiekun przebywający z dzieckiem na oddziale pokrywa koszty hotelowe  od 24 - 27 zł/ dobę w zalezności od pokoju.

Opiekun ma również możliwość wykupienia dla siebie posiłków w cenie: śniadanie 6 zł, obiad 11 zł, kolacja 6 zł.

Oddział rehabilitacyjny dla dzieci od 1 do 18 roku życia- zakres świadczeń:

- leczenie rehabilitacyjne dostosowane indywidualnie do pacjenta

- diagnostyka i terapia psychologiczna, logopedyczna

- opieka pedagogiczna w zakresie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum oraz szkoły życia

- średni czas pobytu w oddziale waha się w granicach 25 dni

 

Skierowania:

 

Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 6 listopada 2013 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (załącznik nr 1) skierowania na poszczególne rodzaje świadczeń rehabilitacji leczniczej mogą wystawiać:

 

1. Porada lekarska rehabilitacyjna: lekarz ubezpieczenia zdrowotnego;

 

2. Fizjoterapia ambulatoryjna:

 

lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia u świadczeniobiorcy wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na zabiegi wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub chirurgii ortopedycznej lub chirurgii ogólnej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii lub rehabilitacji narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej lub lekarzem w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu ( w przypadku skierowań dla dzieci odpowiednio lekarze specjalistów dziecięcych);

 

3. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego:

 

lekarz następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 

- neonatologicznej;

 

- rehabilitacyjnej;

 

- ortopedii i traumatologii narządu ruchu;

 

- neurologicznej;

 

- reumatologicznej;

 

- chirurgii dziecięcej

 

- endokrynologii dziecięcej;

 

- diabetologii dziecięcej

 

- POZ

 

4. Rehabilitacja ogólnoustrojowa:

 

lekarz następujących oddziałów:

 

- urazowo-ortopedycznych;

 

- chirurgicznych;

 

- neurochirurgicznych;

 

- neurologicznych;

 

- reumatologicznych;

 

- wewnętrznych;

 

- onkologicznych;

 

- ginekologicznych;

 

- urologicznych;

 

- pediatrycznych;

 

- kardiologicznych;

 

w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych lekarz poradni specjalistycznej:

 

- rehabilitacyjnej;

 

- urazowo-ortopedycznej;

 

- neurologicznej;

 

- reumatologicznej;

 

5. Rehabilitacja neurologiczna J6P: RND01 - RND02 - RND03

 

lekarz następujących oddziałów:

 

- anestezjologii i intensywnej terapii;

 

- neonatologii;

 

- neurologii;

 

- neurochirurgii;

 

- ortopedii i traumatologii;

 

- chirurgii dziecięcej;

 

- chorób zakaźnych;

 

- pediatrii;

 

lub lekarz poradni specjalistycznej:

 

- neurologicznej,

 

- neonatologicznej;

 

- neurochirurgicznej;

 

- pediatrii;

 

- urazowo-ortopedycznej;

 

- chirurgii dziecięcej;

 

- rehabilitacyjnej.