Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

  • wsr1.jpg
  • wsr2.jpg
  • wsr3.jpg

Jesteś tutaj:

Ogólnoustrojowy

Obecnie hospitalizujemy w oddziale ponad 900 dzieci rocznie, których czas pobytu wynosi średnio 25 dni.

W oddziale rehabilitacyjnym hospitalizujemy stany, które stanowią duże zagrożenie kalectwem, i które z różnych przyczyn nie mogą być usprawniane w systemie ambulatoryjnym, przychodnianym lub w systemie specjalistycznych ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych.

Szpital jest instytucją o zasięgu wojewódzkim – leczy dzieci z całego województwa śląskiego, w tym około 20 % dzieci leczonych na oddziale to pacjenci miasta Jastrzębie Zdrój.

Poważnym zagadnieniem tego Szpitala od wielu już lat jest leczenie usprawniające dzieci z mózgowym porażeniem. Sanatorium w Jastrzębiu Zdroju było pionierem w leczeniu tego schorzenia. Dzieci te stanowiły zawsze, i  do dzisiaj stanowią , znaczną część leczących się pacjentów. Pod względem leczniczym dzieci te  przedstawiają bardzo złożony problem, wymagają wieloletniej ciągłości w leczeniu i planowanego postępowania od okresu okołoporodowego, w którym doszło do uszkodzenia, poprzez okres niemowlęcy, przedszkolny, szkolny oraz młodzieńczy. Staraliśmy się zawsze poznawać i stosować najnowsze metody leczenia oparte na naukowych podstawach neurofizjologicznych, leczniczo-wychowawczych, globalnie kształtujących sprawność i osobowość dziecka.

To przede wszystkim dla tych dzieci stworzyliśmy już ponad 10 lat temu pierwsze odrębne pokoje do przebywania matki wraz z dzieckiem. Obecność matki  i rodziny w trakcie leczenia było dla nas zawsze bardzo ważne. Szczególnie jeśli dotyczyło to  leczenia dzieci najmłodszych, potrzebujących stałego i bliskiego kontaktu z matką, oraz dzieci z trwałą dysfunkcją, których leczenie jest procesem długotrwałym, często wieloletnim.

Duży nacisk kładziemy na szkolenie rodziców, udzielanie im wszechstronnej informacji odnośnie funkcjonowania ich dzieci w warunkach domowych – dotyczy to metod fizjoterapeutycznych jak również nauczania. Obecnie w strukturze naszego Szpitala istnieje pododdział matki z dzieckiem, i choć jednorazowo możemy przyjąć około 15 dzieci z opiekunami, zapotrzebowanie na tego typu leczenie jest jeszcze większe.