Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

  • wsr1.jpg
  • wsr2.jpg
  • wsr3.jpg

Jesteś tutaj:

Fundusze unijne

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju rozpoczął w 2018 roku realizację projektu pn: „Wykrywanie i profilaktyka wad postawy u dzieci w wieku od 7 do 15 lat w Jastrzębiu-Zdroju”.

Program jest dofinansowany ze środków EFS w ramach RPOWSL (nr projektu WND-RPSL.09.02.06-24-0750/17).

Projekt zakłada trwające cztery lata badania przesiewowe w kierunku wykrywania wad postawy ciała u dzieci od pierwszej do ósmej klasy we wszystkich szkołach podstawowych w mieście Jastrzębie-Zdrój. W ramach projektu dzieci z podejrzeniem wady postawy będą miały zapewnioną konsultację lekarską, w razie potrzeby wykonanie zdjęcia RTG oraz powtórną konsultację i diagnozę wykonaną przez lekarza specjalistę.

Ponadto w ramach projektu zostaną przeszkolone pielęgniarki-higienistki szkolne w zakresie wykrywania wad postawy oraz zostaną zakupione zestawy  urządzeń do badania postawy ciała

( skoliometr i plurimetr) dla każdej ze szkół.

Projekt będzie zarządzany przez doktora nauk o kulturze fizycznej, wykwalifikowanego fizjoterapeutę Pana Krzysztofa Marka Fabiana, który będzie koordynował i monitorował wszelkie prace związane z realizacją projektu.

Projekt zakłada także przeszkolenie przez specjalistów fizjoterapii - rodziców i opiekunów dzieci, nauczycieli w szkołach podstawowych oraz lekarzy w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci.

Projekt jest realizowany w oparciu o „Program Zdrowego Kręgosłupa” jest to Regionalny Program Zdrowotny Województwa Śląskiego na lata 2017-2021 w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka.

Realizacja programu dostarczy wyczerpujących informacji na temat deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym od 7 do 15 roku życia w mieście Jastrzębie-Zdrój i umożliwi pokierowanie dzieci, które tego wymagają na dalsze specjalistyczne leczenie. Przeprowadzone szkolenia niewątpliwie podniosą poziom wiedzy nauczycieli, rodziców i higienistek szkolnych na temat profilaktyki wad postawy u dzieci oraz ergonomii w codziennym życiu dziecka.

W związku z tym, że realizacja projektu jest zadaniem trudnym logistycznie oraz wieloletnim zwróciliśmy  się do Pani Prezydent z prośbą i otrzymaliśmy PATRONAT PANI PREZYDENT nad realizacją   projektu oraz pomoc w promocji projektu w mediach.

 


W latach 2007- 2008 Szpital wdrożył projekt :"Wdrożenie medycznego systemu informatycznego. Zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego." dofinansowanego w 75% ze środków  Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.