bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Struktura organizacyjna

1. Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą zakłady lecznicze, w których jest wykonywana działalność lecznicza:

1) Zakład leczniczy - Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci, w skład którego wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
a) Oddział rehabilitacyjny dla dzieci - 70 łóżek, w tym:
- pododdział rehabilitacji neurologicznej 15 łóżek;
b) Dział farmacji szpitalnej

2) Zakład leczniczy - Ambulatoryjna opieka zdrowotna, w skład którego wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
a) Ośrodek rehabilitacji dziennej,
b) Pion ds. fizjoterapii,
c) Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci,
d) Poradnia psychologiczna,
e) Poradnia logopedyczna,
f) Poradnia wad postawy;

Komórki w których jest wykonywana działalność lecznicza są wspomagane
przez samodzielne stanowiska podległe Dyrektorowi Szpitala: statystyka medycznego, sekretarkę medyczną, logopedę i psychologa.

2. W Szpitalu funkcjonują także komórki organizacyjne działalności niemedycznej
i pomocniczej, oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych zapewniające usługi w zakresie BHP, obsługi informatycznej, nadzoru inwestorskiego, obrony cywilnej i rezerw, epidemiologii oraz inne wymagane przepisami prawa.

3. Schemat organizacyjny Szpitala stanowi załącznik nr 1.

4. Zakresy czynności na w/w stanowiskach określone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w aktach osobowych pracowników.Opublikował: Zbigniew Trzcionkowski
Publikacja dnia: 11.06.2021
Podpisał: Zbigniew Trzcionkowski
Dokument z dnia: 10.06.2019
Dokument oglądany razy: 1 575