bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zamówienia poniżej 130 000 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej dostosowania Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. oraz decyzji nałożonych przez Państwową Straż Pożarną i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Kościuszki 14 w terminie do dnia 30.09.2022r do godz. 13:00 (pok. nr 2). Dopuszcza się możliwość przesłania oferty drogą elektroniczną na adres szpitalwsr@szpitalwsr.pl.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 SOW

 Oświadczenie


Udzielenie pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju na kwotę 500.000 zł

Termin składania ofert: 09.06.2022 r. godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

SOW

Zał. 1 do SOW - Oświadczenie

Odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 1 do odpowiedzi

Załącznik nr 2 do odpowiedzi

Regulamin


Świadczenie usług rozdziału posiłków dla pacjentów Wojewódzkiego Szpital Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert: 14.12.2021 godz.9:00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

SOW

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6


Świadczenie usług porządkowych w wydzielonej części Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert: 24.11.2021 godz. 9:00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

SOW

Załączniki nr 1 i 2

Załączniki nr 3

Załączniki nr 4

Załączniki nr 5

Załączniki nr 6

Załączniki nr 7

Załączniki nr 8

Załączniki nr 9

Załączniki nr 10

Załączniki nr 11

Załączniki nr 12

Informacja o otwarciu ofert


Świadczenie usług porządkowych w wydzielonej części Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert:  30.11.2020 godz. 9:00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

SOW

Załączniki nr 1 i 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12Opublikował: Zbigniew Trzcionkowski
Publikacja dnia: 19.09.2022
Podpisał: Zbigniew Trzcionkowski
Dokument z dnia: 24.10.2020
Dokument oglądany razy: 8 128