Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

  • wsr1.jpg
  • wsr2.jpg
  • wsr3.jpg

Jesteś tutaj:

Tryb przyjęcia

Tryb przyjęcia do Szpitala (na oddział) nr tel. +48 32 475-95-79:

 

1. Podstawą przyjęcia jest skierowanie do leczenia w Szpitalu, które powinno zawierać :

- pieczątkę lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu,

- pieczątkę jednostki kierującej z nr REGON

- datę wystawienia skierowania

- rozpoznanie lekarskie

Skierowanie można wysłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście.

Prosimy dołączyć telefon z numerem kontaktowym rodziców, ewentualnie informację o planowanym pobycie rodzica z dzieckiem.

2. W dniu przyjęcia należy przedstawić:

- dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia zdrowotnego,

- książeczkę zdrowia dziecka,

- dokumentację leczniczą dotychczasowego leczenia

 

3. O wyznaczonym terminie przyjęcia powiadamiamy listownie bądź telefonicznie 

4. Dzieci do 18 roku życia leczone są bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Oddział rehabilitacyjny dla dzieci od 1 do 18 roku życia- zakres świadczeń:

- leczenie rehabilitacyjne dostosowane indywidualnie do pacjenta

- diagnostyka i terapia psychologiczna, logopedyczna

- opieka pedagogiczna w zakresie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum oraz szkoły życia

- średni czas pobytu w oddziale waha się w granicach 25 dni

 

Skierowania:

 Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 6 listopada 2013 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (załącznik nr 1) skierowania na poszczególne rodzaje świadczeń rehabilitacji leczniczej mogą wystawiać: