Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

  • wsr1.jpg
  • wsr2.jpg
  • wsr3.jpg

Jesteś tutaj:

Wytyczne dla odwiedzających w czasie stanu zagrożenia epidemicznego

Jastrzębie-Zdrój,dnia 31.03.2022r.


Rozumiejąc potrzebę kontaktu z dziecka z rodzicami, opiekunami, krewnymi i bliskimi , z dniem 1.04.2022r. Dyrekcja Szpitala podjęła decyzję o umożliwieniu odwiedzin. Ze względu na sytuację epidemiczną odwiedziny odbywać się mogą w otwartej przestrzeni czyli w ogrodzie naszego Szpitala lub w holu głównym Szpitala.


Zasady odwiedzin pacjentów w Wojewódzki Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii COVID-19


§1
Odwiedzin na zewnątrz Szpitala -ogród przyszpitalny


1.Odwiedziny pacjentów odbywają się w każdy dzień tygodnia.

2.Odwiedziny nie powinny zakłócać zajęć rehabilitacyjnych i dydaktycznych.

3.Wyjście pacjenta z oddziału na czas odwiedzin należy uzgodnić z lekarzem lub pielęgniarką.

4.Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji- kaszel, gorączka, ból gardła.

5.Osoba odwiedzająca musi mieć założoną maseczkę ochronną noszoną we właściwy sposób - osłaniając usta i nos.

6.Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dezynfekcji rąk.

7. Nie wolno odwiedzać pacjentów osobom znajdującym się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

8.Odwiedzający mają zakaz wnoszenia, sprzedaży, posiadania, spożywania oraz podawania napojów alkoholowych i innych substancji psychoaktywnych.

9.Osoba odwiedzająca pacjenta jest zobowiązana dodatkowo zapoznać się z wytycznymi dla odwiedzających(§8 Regulaminu Oddziału Rehabilitacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju) umieszczonymi na tablicy informacyjnej.

10,W przypadku naruszenia przez osoby odwiedzające zasad odwiedzin, personel Szpitala ma prawo nakazać takim osobom natychmiastowe opuszczenie terenu Szpitala.§2
Odwiedziny w holu Szpitala


1.Odwiedziny pacjentów odbywają się w każdy dzień tygodnia.

2.Odwiedziny nie powinny zakłócać zajęć rehabilitacyjnych i dydaktycznych.

3.Wyjście pacjenta z oddziału na czas odwiedzin należy uzgodnić z lekarzem lub pielęgniarką.

4.Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji - kaszel, gorączka, ból gardła.

5.Odwiedzający zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w Szpitalu zasad sanitarnych i wytycznych sanitarno- epidemiologicznych -dezynfekcja rąk,zachowanie odstępów, maseczka ochronna noszona we właściwy sposób.

6. W tym samym czasie pacjenta mogą odwiedzać dwie osoby.

7. Nie wolno odwiedzać pacjentów osobom znajdującym się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych

8.Odwiedzający mają zakaz wnoszenia, sprzedaży, posiadania, spożywania oraz podawania napojów alkoholowych i innych substancji psychoaktywnych.

9.Osoba odwiedzająca pacjenta jest zobowiązana dodatkowo zapoznać się z Wytycznymi dla odwiedzających( § 8 Regulaminu Oddziału Rehabilitacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju) umieszczonymi na tablicy informacyjnej.

10.W przypadku naruszenia przez osoby odwiedzające zasad odwiedzin, personel Szpitala ma prawo nakazać takim osobom natychmiastowe opuszczenie terenu Szpitala.