Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

  • wsr1.jpg
  • wsr2.jpg
  • wsr3.jpg

Jesteś tutaj:

Logopeda

Logopeda- Ewelina Moroń-Chwast, Barbara Horoszko.

tel. 32 476-14-51 w.126

W gabinecie logopedycznym przeprowadza się:

1.Diagnostykę rozwoju:
    - mowy
    - artykulacji
    - oralnych funkcji pokarmowych
2. Terapię w zakresie kształtowania i stymulowania prawidłowego rozwoju mowy
3. Nauczanie mowy w przypadku jej utraty
4. Korygowanie wad wymowy
5. Terapię w zakresie niwelowania oralnych funkcji pokarmowych
6. Usprawnianie narządów artykulacyjnych
7. Poprawy funkcji oddechowej i fonacyjnej
8. Terapia dysleksji
9. Terapia dysortografii
10. Usprawnianie funkcji lewopółkulowych i preocesów poznawczych
11. Terapia BIOFEADBACK
12. Rozwijanie kompetencji językowych