Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

 • wsr1.jpg
 • wsr2.jpg
 • wsr3.jpg

Jesteś tutaj:

Rehabilitacji Neurologicznej

Lekarz zarządzający oddziałem - Jerzy Piotrowski, tel. 32 475-95-77

Pielęgniarka oddziałowa - Violetta Stasiak

Rehabilitacja neurologiczna obejmuje diagnostykę i leczenie schorzeń układu nerwowego, w tym:

 •     mózgowe porażenia dziecięce
 •     wrodzone wady rozwojowe: przepukliny oponowo - rdzeniowe, wodogłowie,
 •     zaburzenia koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
 •     dystrofie mięśniowe,
 •     rdzeniowe zaniki mięśniowe,
 •     wady genetyczne,
 •     pourazowe uszkodzenia neurologiczne,
 •     uszkodzenia nerwów obwodowych.


Rehabilitacja neurologiczna obejmuje:

 •     zabiegi rehabilitacyjne (z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii),
 •     konsultacje i terapię psychologiczną,
 •     konsultacje i terapię logopedyczną
 •     terapię zajęciową,
 •     dogoterapię
 •     konsultacje neurologa dziecięcego (w uzasadnionych przypadkach)


Pododdział posiada 15 łóżek w pokojach 2-, 3-, 4-osobowych z możliwością pobytu opiekuna wraz dzieckiem.


WARUNKI PRZYJĘCIA

Skierowanie na rehabilitację neurologiczną jest wystawiane przez:

      lekarza oddziału:

 •     anestezjologii i intensywnej terapii,
 •     neonatologii,
 •     neurologii,
 •     neurochirurgii,
 •     chirurgii dziecięcej,
 •     ortopedii i traumatologii,
 •     chorób zakaźnych,
 •     pediatrii,


lub
lekarza poradni specjalistycznej:

 •     neurologicznej,
 •     neonatologicznej,
 •     neurochirurgicznej,
 •     pediatrii,
 •     chirurgii dziecięcej,
 •     urazowo-ortopedycznej,
 •     rehabilitacyjnej.