Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

 • wsr1.jpg
 • wsr2.jpg
 • wsr3.jpg

Jesteś tutaj:

Oddział Ogólnoustrojowy

Lekarz zarządzający oddziałem - Jerzy Piotrowski

tel. 32 475-95-77

Pielęgniarka oddziałowa - Violetta Stasiak

Rehabilitacja ogólnoustrojowa dzieci i młodzieży w warunkach stacjonarnych obejmuje: diagnostykę i leczenie schorzeń narządu ruchu oraz dysfunkcji wrodzonych i nabytych, a w szczególności:

 •     stany po urazach kończyn oraz zabiegach operacyjnych,
 •     wady postawy, skoliozy,
 •     wady kończyn dolnych,
 •     zespoły bólowe kręgosłupa,
 •     jałowe martwice kości kończyn i kręgosłupa,
 •     stany po urazach tkanek miękkich i plastyce więzadeł,
 •     deformacje klatki piersiowej,
 •     usprawnianie po przebytych zabiegach operacyjnych na narządach ruchu.


Oddział dysponuje 55 łóżkami w pokojach 2-, 3-, 5- osobowych z możliwością pobytu opiekuna wraz z dzieckiem.


WARUNKI PRZYJĘCIA:

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez:

-lekarzy oddziałów:

 •     urazowo-ortopedycznych,
 •     chirurgicznych,
 •     neurochirurgicznych,
 •     neurologicznych,
 •     reumatologicznych,
 •     pediatrycznych,


-w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni:

 •     rehabilitacyjnej,
 •     urazowo-ortopedycznej,
 •     neurologicznej,
 •     reumatologicznej.


Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego pacjenta wynosi do 6 tygodni.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemna zgodą Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.