Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

  • wsr1.jpg
  • wsr2.jpg
  • wsr3.jpg

Jesteś tutaj:

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Kierownik ORD: mgr Marzena Sitko  tel. 32 475-95-76

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej przeznaczony jest dla dzieci do 18 roku życia, oferujemy:

- kompleksową diagnostykę i leczenie dzieci

- edukację rodziców w zakresie rehabilitacji,

- diagnostykę i terapię psychologiczną

 

Program Ośrodka Rehabilitacji Dziennej...

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Jeśli zaobserwowałaś(-eś) nieprawidłowości w rozwoju swojego dziecka lub po prostu niepokoi Cię jego zachowanie – zapraszamy na bezpłatną konsultację w ramach NFZ ! To bardzo ważne, by ewentualne zaburzenia rozwoju psychoruchowego lub zachowań emocjonalnych wcześnie i dobrze zdiagnozować.

Zostało udowodnione, że wczesna rehabilitacja niemowląt pobudza powstawanie nowych połączeń w korze mózgowej. Mózg bowiem ma pewną liczbę komórek, które mogą się różnicować w zależności od potrzeby oraz kompensować pracę tych zniszczonych. Im mniejsze dziecko, tym plastyczność jego mózgu jest większa. Dlatego rehabilitację należy podjąć niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości. W przeciwnym razie problem może się pogłębić i w późniejszym okresie utrudnić normalne funkcjonowanie.

 

Pierwsze oznaki zaburzeń neurorozwojowych to:

 

·         nadmierne odginanie głowy do tyłu i reakcje odgięciowe tułowia,

·         trudności w podnoszeniu główki nad podłoże

·         prężenie kończyn,

·         silne i częste zaciskanie piąstek,

·         trudności w utrzymaniu symetrii głowy i ciała,

·         duża niechęć dziecka do leżenia na brzuszku,

·         trudność w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu wzrokowego,

·         brak odpowiedzi uśmiechem na uśmiech rodzica po 2 miesiącu życia,

·         nadmierna i nieuporządkowana ruchliwość niemowlaka,

·         nadwrażliwość, niepokój, niechęć do spania,

·         nadmierny spokój dziecka połączony z dużą męczliwością podczas karmienia i innych aktywności ruchowych,

·         brak odruchu Moro w pierwszym trymestrze życia dziecka – brak reakcji przestrachu na nagłe zmiany w otoczeniu np. zmiana ułożenia, reakcja na dzwonek, szarpnięcie kocykiem.

 

Terapię prowadzimy m.in metodami:

 

·         NDT-Bobath,

·         Vojty,

·         oraz elementy Integracji Sensorycznej


 

 

Na czym polega i jak przebiega terapia?

 

Polega na wspieraniu i stymulowaniu prawidłowego rozwoju dziecka. Co najważniejsze jest przyjazna, bezpieczna i bezbolesna. Terapeuta, poprzez odpowiednią stymulację ciała dziecka, powoduje wyhamowanie patologicznych odruchów i wyzwala pojawienie się fizjologicznych wzorców ruchowych, które umożliwiają prawidłowy rozwój. Celem ćwiczeń jest podążanie za rozwojem i nauką nowych czynności przez Wasze dziecko. Dlatego też terapia zmienia się wraz z pojawieniem się kolejnych umiejętności psychoruchowych. Do jej ważnych elementów zalicza się również: odpowiednia pielęgnacja, sposób karmienia, noszenia, układania oraz zabawy z dzieckiem.  

 

Zapraszamy na stymulację neurorozwojową dzieci / niemowląt, u których występują poniższe zaburzenia:

 

·         obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe,

·         opóźnienia rozwoju ruchowego,

·         zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej,

·         wcześniactwo,

·         mózgowe porażenie dziecięce,

·         asymetria ciała,

·         kręcz szyi (przymusowe przechylenie głowy i szyi w stronę barku z ewentualnym skręceniem w stronę przeciwną) uszkodzenia nerwów obwodowych (uszkodzenie splotu ramiennego)

·         zespoły wad genetycznych,

·         choroby metaboliczne,

·         wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego.

 

Jak przygotować dziecko na wizytę u fizjoterapeuty?

 

1) Dobór godziny wizyty najlepiej dopasować do rytmu dobowego dziecka. Jeśli śpi i jest karmione o stałych porach to wybieramy moment jego naturalnej aktywności.

 

2) Nie może być bezpośrednio po jedzeniu, ale też nie powinien być głodny. Mając to na uwadze i przy założeniu, że odstępy pomiędzy karmieniami wynoszą 3-4 godziny, to optymalną porą na rehabilitację będzie czas od półgodziny do godziny po jedzeniu.

 

3) Nie może być bezpośrednio po szczepieniu. Należy odczekać minimum 3 dni, a w razie wystąpienia odczynu poszczepiennego czekamy, aż do momentu ustąpienia zmian.

 

4) Nie może mieć gorączki, ani żadnej infekcji.

 

Co zabieramy ze sobą

·         dodatkową pieluchę tetrową lub cienki kocyk.

·         dobrze jest ubrać dziecko w łatwo zdejmowane ubranko,

·         obuwie zmienne lub ochronne

·         warto także przemyśleć o co zapytać fizjoterapeutkę – spisać na kartce pytania,

·         nie zalecamy przychodzenia na wizytę z innymi dziećmi i osobami bezpośrednio nie zainteresowanymi rehabilitacją.

 

 

 

 

Oferta dla młodych rodziców:

Kompleksowy instruktaż pielęgnacji noworodka i niemowlęcia.

 

Opieka nad noworodkiem już od pierwszych dni życia ma ogromny wpływ na jego rozwój psychoruchowy. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji zyskuje możliwość poznania zarówno otoczenia zewnętrznego, jak i samego siebie (swojego ciała i jego możliwości ruchowych).

Ze względu na częstość wykonywania czynności przewijania, podnoszenia czy noszenia w ciągu każdego dnia, pielęgnacja maluszka jest bardzo ważnym elementem rehabilitacji. Dużo zaburzeń rozwojowych jest przejściowa. Można je skutecznie wyeliminować poprzez ukierunkowaną zabawę, połączoną z odpowiednimi czynnościami pielęgnacyjnymi. Jest to najbardziej skuteczna i zarazem bardzo korzystna forma oddziaływania na wszechstronny rozwój dziecka w warunkach domowych.

Zachęcamy, by zwrócili Państwo uwagę na czynności wykonywane przy swoim dziecku. Niemowlaki są bardzo podatne na wszystkie przekazywane im informacje czuciowo-ruchowe, także te nieprawidłowe, które szybko się utrwalają i mogą być przyczyną zaburzeń rozwoju psychomotorycznego.

 

Czego uczy fizjoterapeuta podczas spotkania:

·         sposobów noszenia, przewijania, podnoszenia dziecka,

·         zabaw stymulujących rozwój ruchowy,

·         ćwiczeń rozwijających: koordynację ręka-oko, procesy poznawcze i rozwój społeczno-emocjonalny odpowiedni do wieku dziecka,

·         zabaw pobudzających zmysły np. dotyku, wzroku, słuchu, równowagi,

·         doboru siedzisk, nosidełek, leżaczków, wózków czy fotelików samochodowych,

·         doboru jakości zabawek, adekwatnych do wieku i rozwoju psychoruchowego,

·          pomaga w stworzeniu otoczenia przyjaznego dla rozwoju dziecka.

 

Wspieranie rozwoju niemowląt w pierwszych 12 miesiącach życia!

 

Oferta obejmuje cotygodniowe (w razie potrzeby częściej) wizyty w pierwszych 12 miesiącach życia dziecka. Podczas każdego spotkania fizjoterapeuta ocenia aktualny rozwój psychoruchowy dziecka i instruuje rodziców w jaki sposób mogą wspierać oraz stymulować jego umiejętności ruchowe i emocjonalne.

Celem poszczególnych wizyt jest zdobycie wiedzy przez rodziców, tak aby mogli lepiej i skuteczniej wspierać motorykę swojego dziecka w kolejnych okresach jego życia wykorzystując pielęgnację, ćwiczenia i zabawę.

 

Rodzice nauczą się w jaki sposób można:

·         dostosować własne nawyki ruchowe, tak by dawały jak najwięcej korzyści,

·         jakie zabawy wybrać by stymulować rozwój ruchowy przy zdobywaniu konkretnych umiejętności motorycznych,

·         jak wspierać: koordynację ręka-oko, procesy poznawcze i rozwój społeczno-emocjonalny odpowiedni do wieku.