Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

  • wsr1.jpg
  • wsr2.jpg
  • wsr3.jpg

Jesteś tutaj:

Psycholog

Psycholog - Adriana Kojda

tel. 32 476-14-51 w. 122

Psycholog - Sylwia Grabarczyk

tel. 32 476-14-51 w. 125

Sprawowanie opieki nad dziećmi dotkniętymi chorobą, niepełnosprawnością związane jest ze stałą świadomością prymatu godności osoby ludzkiej.Dlatego dużą uwagę przykładamy do satysfakcji naszych pacjentów i ich rodziców.

 
Gabinet psychologiczny prowadzi diagnostykę i terapię pacjentów oddziału rehabilitacji neurologicznej oraz ośrodka rehabilitacji dziennej.
Opieką psychologiczną objęte są dzieci w wieku od 3 miesiąca życia do 18 lat. W ramach w/w opieki przeprowadzamy diagnostykę w zakresie sfery psychomotorycznej, intelektualnej, deficytów poznawczych, w zakresie osobowości,
zaburzenia zachowania itp. oraz terapię psychologiczną dostosowaną do indywidualnych  potrzeb pacjenta.